AZERBAIJAN
ENGINEERING
ACADEMY

The country's rating is measured by the high level of its education system,
the intellectual level of its citizens, and the achievements of its scientists.

Awards

List of “Engineering Valour” Gold Medal recipients of the Azerbaijan Engineering Academy

Akademiyanm Büro iclasının 10 dekabr 2013cü il tarixli
10 saylı protokolundan

  1. Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu
   Pashayev Arif Mir Calal oglu;
  1. Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlu
   Yusifzadeh Khoshbakht Baghi oglu;
  2. Məmmədov Havar Əmir oğlu
   Mammadov Havar Amir oglu;
  3. Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı
   Mammadova Gulchohra Huseyn gızı;
  4. Quliyev Arif Zülfıqar oğlu
   Guliyev Arif Zulfıgar oglu;
  5. Musayev Sahib Aslan oğlu
   Musayev Sahib Aslan oglu;
  6. Musayev Aydın Ərəstun oğlu
   Musayev Aydin Arastun oglu;
  7. Nizamov Telman İnayət oğlu
   Nizamov Telman Inayat oglu;
  8. İbrahimov Abdurəhim Yusib oğlu
   İbrahimov Abdurahim Yusib oglu;
  9. Mehdiyev Arif Şəfayət oğlu
   Mehdiyev Arif Shafayat oglu;
  10. Nəbiyev Rəşad Nəbi oğlu
   Nabiyev Rashad Nabi oglu.

Akademiyanın Büro iclasının 23 iyun 2014-cü il tarixii
6 saylı protokolundan

  1. Pirverdiyev Etibar Sinabəddin oğlu
   Pirverdiyev Etibar Sinabaddin oglu.

Akademiyanın Büro iclasının 12 fevrai 2015-ci il tarixii
2 saylı protokolundan

  1. Cavadov Natiq Hacı oğlu
   Javadov Natig Hajı oglu;
  2. Cavadov Maksim Yaqub oğlu
   Javadov Maksim Yagub oglu.

Akademiyanın Büro iclasının 18 iyun 2015– ci il tarixli
6 saylı protokolundan

  1. Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu
   Janahmadov Ahad Khanahmad oglu;
  2. Əsgərov Cahangir Cəlal oğlu
   Askerov Jahangir Jalal oglu;
  3. Saqdeyev Roald Zinnuroviç
   Sagdeev Roald Zinnurovich.

Akademiyanın Büro iclasının 26 noyabr 2015–ci il tarixli

9 saylı protokolundan

  1. Abdullayev Rövnəq İbrahim oğlu
   Abdullayev Rovnag Ibrahim oglu;
  2. Bağırov Hüseynqulu Seyid oğlu
   Bagirov Huseyngulu Seyid oglu;
  3. Əlizadə Akif Ağamehdi oğlu
   Alizade Akif Agamehdi oglu;
  4. Sadıqov İsmayıl Rza oğlu
   Sadıgov Ismayil Rza oglu. 

Akademiyanın Büro iclasının 14 aprel 2016–cı il tarixli

4 saylı protokolundan

  1. Qusev Boris Vladimiroviç

Gusev Boris Vladimirovich;

  1. Müslümov Səlim Yaman oğlu

Muslumov Salim Yaman oglu;

  1. Şirəliyev Oktay Kazım oğlu

Shiraliyev Oktay Kazim oglu.